Právě se děje:

Členské vztahy

  UsRozhodnutí SZIF - Uznání organizece producentů v odvětví hovězího a telecího masa

  Usnesení z ČS konané dne 25. 5. 2017

Dne 25. května 2017 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč.), návrh Změn stanov pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. 5. 2017 a Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. 5. 2017 v Pardubicích najdete zde:

 Dokumenty ČS VIAMILK CZ družstvo 25. 5. 2017VIAMILK CZ družstvo je uznanou organizací producentů.

 Organizace producentů


Členská schůze VIAMILK CZ družstvo přijala dne 26. května 2016 toto Usnesení.

 Usnesení ČS VIAMILK CZ družstvo


Dne 26. května 2016 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč.), návrh Změn stanov pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo konané dne 26. 5. 2016 a Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 26. 5. 2016 v Pardubicích najdete zde:

 Členská schůze 26.5.2016 - písemnostiV pátek 2. října 2015 se  na Šrámkově statku v Pileticích – Hradec Králové koná  „Setkání členů VIAMILK CZ družstvo k 20. tému výročí založení  družstva“

 Pozvánka 20. výročí

 

"

 

 

Dne 11. května 2015 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

 Průvodní dopis ČS
 Pozvánka ČS
 Plná moc ČS
 Jednací řád ČS
 Návrh na usnesení členské schůze Oznámení o fúzi VIAMILK CZ družstvo s Družstvem MLÉKO.pdf
 Registrace SZIF - První kupující.pdf