Právě se děje:

Členské vztahy

Dne 28. dubna 2022 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

Předkládáme Vám tyto dokumenty:

 Průvodní dopis.pdf
 2022.04.28._Pozvánka na členskou schůzi.pdf
 2022.04.28._Plná moc zástupce člena.pdf
 2022.04.28._Jednaci a volební řád.pdf
 2022.04.28_Návrh programu včetně usnesení ČS.pdf
 Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2021.pdf
 Smlouva o navýšení dalšího členského vkladu_vzor.pdf
 Návrh kandidátů pro volbu do orgánů nástupnického družstva MLÉKO.CZ družstvo.pdf
Dne 24. června 2021 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

Průvodní dopis, Pozvánku na členskou schůzi, Plnou moc, Prohlášení, Jednací řád, Hlavní údaje roční závěrky za rok 2020, Návrh změn Stanov a Návrh na Usnesení najdete zde:

 2021.06.24.Průvodní dopis.pdf
 2021.06.24._Pozvánka.pdf
 2021.06.24._Plná moc.pdf
 2021.06.24.Čestné-prohlášení.pdf
 2021.06.24_Jednací řád ČS.pdf
 2021.06.24.Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2020.pdf
 2021.06.24.Stanovy_návrh změn.pdf
 2021.06.24._Návrh na Usnesení ČS.pdf

Pro lepší informovanost členů VIAMILK CZ družstvo zveřejňujeme tyto dokumenty:

Stanovy úplné znění po změnách – promítnutí změn pro ČS 24. 6. 2021
Účetní závěrka se zprávou auditora za rok 2020

 2021.06.24.VIAMILK CZ_64259439_ZÁVĚRKA 2020.pdf
 2021.06.24.Stanovy_2021_včetně změny.pdf
Dne 24. září 2020 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

Pozvánku na členskou schůzi a Plnou moc k zastupování najdete zde:

 2020.09.24._Průvodní dopis_ČS.pdf
 2020.09.24._Plná moc zástupce člena.pdf
 2020.09.24._Pozvánka na ČS.pdf
 2020.09.24_Jednací řád ČS.pdf
 Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2019.pdf
 2020.09.24._Návrh na Usnesení ČS.pdf
Dne 16. května 2019 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

Pozvánku na členskou schůzi a Plnou moc k zastupování najdete zde:

 2019 05.16. _Pozvánka členská schůze.pdf
 2019.05.16._Jednaci a volební řád.pdf
 2019.05.16._Plná moc zástupce člena.pdf
 Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2018.pdf
 2019.05.16._Usnesení ČS_návrh.pdf
Dne 15. listopadu 2018 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

Pozvánku na členskou schůzi a Plnou moc k zastupování najdete zde:

 2018.11.15._Pozvánka ČS.pdf
 2018.11.15._Plná moc ČS.pdf
Dne 31. května 2018 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Průvodní dopis, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2017 (v tis. Kč.), Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 31. 5. 2018 v Pardubicích .
 Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2017_tisk.pdf
 2018.05.31_Jednací řád ČS.pdf
 2018.05.31._Plná moc ČS.pdf
 2018.05.31._Návrh na Usnesení ČS.pdf
 2018.05.31._Pozvánka ČS.pdf
 2017.05.25._Průvodní dopis_ČS_tisk.pdf  Usnesení z ČS konané dne 25. 5. 2017

Dne 25. května 2017 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč.), návrh Změn stanov pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. 5. 2017 a Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. 5. 2017 v Pardubicích najdete zde:

 Dokumenty ČS VIAMILK CZ družstvo 25. 5. 2017VIAMILK CZ družstvo je uznanou organizací producentů.

 Organizace producentů


Členská schůze VIAMILK CZ družstvo přijala dne 26. května 2016 toto Usnesení.

 Usnesení ČS VIAMILK CZ družstvo


Dne 26. května 2016 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč.), návrh Změn stanov pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo konané dne 26. 5. 2016 a Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 26. 5. 2016 v Pardubicích najdete zde:

 Členská schůze 26.5.2016 - písemnostiV pátek 2. října 2015 se  na Šrámkově statku v Pileticích – Hradec Králové koná  „Setkání členů VIAMILK CZ družstvo k 20. tému výročí založení  družstva“

 Pozvánka 20. výročí

 

"

 

 

Dne 11. května 2015 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

 Průvodní dopis ČS
 Pozvánka ČS
 Plná moc ČS
 Jednací řád ČS
 Návrh na usnesení členské schůze Oznámení o fúzi VIAMILK CZ družstvo s Družstvem MLÉKO.pdf
 Registrace SZIF - První kupující.pdf
www.Viamilkcz.cz 2011 --- webdesign a programování: www.oltskul.com | tento web nepoužívá technologii cookies