03.05.2022

5.4.2022

Dne 28. dubna 2022 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.
Průvodní dopis, Pozvánku na členskou schůzi, Plnou moc, Jednací a volební řád, Návrh programu včetně usnesení členské schůze, Hlavní údaje roční závěrky za rok 2021, Vzorová smlouva o navýšení dalšího členského vkladu a Návrh kandidátů pro volbu do orgánů nástupnického družstva MLÉKO.CZ družstvo: najdete zde..

21.03.2022

Kompletní dokumentaci k projektu „FÚZE“ mezi VIAMILK CZ družstvo a Morava, mlékařské odbytové družstvo najdete zde:najdete zde..

7.6.2021

Pro lepší informovanost členů VIAMILK CZ družstvo zveřejňujeme : Stanovy úplné znění po změnách – promítnutí změn pro ČS 24. 6. 2021 Účetní závěrka se zprávou auditora za rok 2020 najdete zde..

7.6.2021

Dne 24. června 2021 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo.
Průvodní dopis, Pozvánku na členskou schůzi, Plnou moc, Prohlášení, Jednací řád, Hlavní údaje roční závěrky za rok 2020, Návrh změn Stanov a Návrh na Usnesení najdete zde: najdete zde..

2.9.2020

Dne 24. září 2020 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku na členskou schůzi, Jednací a volební řád, Plnou moc zástupce člena, Hlavní údaje roční účetní uzávěrky za rok 2019 a Návrh usnesení ČS najdete zde..

5.7.2019

VIAMILK CZ družstvo pořádá ve dnech 26. - 30. září 2019 tematický zájezd do Polska. Informace o programu a přihlášku najdete zde..

28.4.2019

Dne 16. května 2019 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku na členskou schůzi, Jednací a volební řád, Plnou moc zástupce člena, Hlavní údaje roční účetní uzávěrky za rok 2018 a Návrh usnesení ČS najdete zde: najdete zde..

5.11.2018

Dne 15. listopadu 2018 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku na členskou schůzi Plnou moc najdete zde..

06.08.2018

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

10.06.2018

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

26.06.2018

VIAMILK CZ družstvo pořádá ve dnech 20. – 23. září 2018 tématický zájezd do Saska. Informace o programu a přihlášku najdete zde..

5.05.2018

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

15.05.2018

Dne 31. května 2018 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Průvodní dopis, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2017 (v tis. Kč.), Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 31. 5. 2018 v Pardubicích najdete zde.. najdete zde..

15.05.2018

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

19.03.2018

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

10.01.2018

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

20.12.2017

PF 2018 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018 Vám srdečně přeje VIAMILK CZ družstvo.

25.04.2017

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

19.06.2017

VIAMILK CZ družstvo je „Uznanou organizací producentů v odvětví hovězího a telecího masa“ – rozhodnutí najdete zde..

19.06.2017

Usnesení z ČS konané dne 25. 5. 2017 Více informací zde..

19.06.2017

Bylo vloženo aktuální znění stanov. Více informací zde..

09.05.2017

Dne 25. května 2017 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč.), návrh Změn stanov pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. 5. 2017 a Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. 5. 2017 v Pardubicích najdete zde..

25.04.2017

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

7.12.2016

PF 2017 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017 Vám srdečně přeje VIAMILK CZ družstvo.

16.11.2016

VIAMILK CZ družstvo pořádalo dne 10. listopadu 2016 v Pardubicích seminář „Mléko 2016 – Krmení mléčného skotu bez geneticky modifikovaných krmiv“. Přednášky najdete zde..

14.09.2016

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

12.09.2016

Byly vloženy aktualizované stanovy družstva. Více informací zde..

25.07.2016

VIAMILK CZ družstvo je uznanou organizací producentů. Více informací zde..

18.07.2016

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

18.07.2016

V OR vedeném u KS HK byly provedeny změny v orgánech družstva vyplývající z ČS VIAMILK CZ družstvo, včetně účetní uzávěrky, zprávy nezávislého auditora a výroční zprávy - vše za rok 2015. Více informací zde..

15.06.2016

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

10.06.2016

VIAMILK CZ družstvo pořádá pro členy družstva v termínu 18. – 21. 8. 2016 tematický zájezd do HesenskaPřihlášku najdete zde..

12.05.2016

Dne 26. května 2016 v 11,00 hodin se koná v Domě kultury Dukla Pardubice spol. s r. o. , Gorkého 2573 členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a volební řád členské schůze, Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2015 (v tis. Kč.), návrh Změn stanov pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo konané dne 26. 5. 2016 a Usnesení - NÁVRH z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 26. 5. 2016 v Pardubicích.Více informací zde..

28.04.2016

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

21.04.2016

Aktuální informace o certifikaci k systému Q CZ.Více informací zde..

21.04.2016

Aktuální informace o Podmínkách pro poskytnutí dotací k systému Q CZ (Předběžná žádost SZIF). Více informací zde..

Zpřesněné informace najdete zde: Zpřesnění Zásad DP 19 a 20 Více informací zde.. (dokument, 233 KB)

02.02.2016

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

18.1.2016

Informace o „Podávání Žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Finanční podpora pojištění pro rok 2016Více informací zde..

11.12.2015

Dne 26. 11. 2015 VIAMILK CZ družstvo pořádalo pro členy seminář - "Mléko 2015 - Současná situace na trhu s mlékem". Prezentace MVDr. Bečváře, Ing. Jiřího Kopáčka a Ing. Pavla Kopuncze najdete zde..

27.10.2015

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

15.10.2015

VIAMILK CZ družstvo zúčastnilo v zastoupení předsedy představenstva Pavla Lhotáka a Ing. Karla Kamase "Protestů evropských producentů mléka" dne 7. 9. 2015 v Bruselu před sídlem Evropské komise a budovy Rady EU, které organizovalo EMB - European Milk Board. Foto najdete zde..

15.10.2015

Představenstvo VIAMILK CZ družstvo děkuje všem členům družstva, kteří se zúčastnili Setkání členů k příležitosti 20. tého výročí založení našeho družstva na Šrámkově statku v Pileticích dne 2. října 2015. Foto najdete zde..

15.10.2015

Ve dnech 29. 8. – 1. 9. 2015 jsme pořádali zájezd do Bavorska. V Mlékařských listech a v Potravinářské revue vyšel tento článek Ing. Kopáčka.Článek najdete zde..

24.8.2015

V letošním roce uplynulo 20. let od založení VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku na setkání členů najdete zde..

14.8.2015

Ve dnech 22. a 29. 7. 2015 byly ve spolupráci s Ing. Pavlem Kopunczem odebrány na svozové lince kontrolní vzorky. Výsledky srovnání výsledků LRM dle jednotlivých laboratoří s komentářem Ing. Kopuncze najdete zde..

7.8.2015

Ve spolupráci s Ing. Pavlem Kopunczem byly na svozových linkách v měsíci červenci odebrány kontrolní vzorky mléka. O výsledku budete informováni.

24.5.2015

Do sbírky listin OR byly uloženy: Zpráva auditora, Rozvaha a Výsledovka za rok 2014. Více informací zde..

29.4.2015

VIAMILK CZ družstvo pořádá pro členy družstva v termínu od 29. srpna do 1. září 2015 tematický zájezd do Bavorska. Přihlášku najdete zde..

21.4.2015

Dne 11.května 2015 se koná v Pardubicích ČS VIAMILK CZ družstvo. Veškerou dokumentaci k projednávanému programu ČS najdete zde.

15.4.2015

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

11.3.2015

VIAMILK CZ družstvo je rozhodnutím SZIF ze dne 10. 2. 2015 registrován jako první kupující. Kopii rozhodnutí najdete zde..

10.2.2015

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

27.01.2015

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

27.11.2014

Na semináři konaném dne 27. 11. 2014 v Pardubicích představilo představenstvo VIAMILK CZ družstvo „Projekt Stroje 20“. Více informaci najdete zde..

13.11.2014

V průběhu měsíce ríjna 2014 byly ve spolupráci s Ing. Pavlem Kopunczem odebrány na svozové lince kontrolní vzorky. Výsledky srovnání výsledků LRM dle jednotlivých laboratoří s komentářem Ing. Kopuncze zde najdete zde..

21.10.2014

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

14. 8. 2014

Na základě schválení fúze vrcholnými orgány družstev VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ byly do obchodního rejstříku u Krajského soudu vloženy samostatné notářské zápisy, které tuto skutečnost osvědčují. Datum založení do sbírky listin je 8. 8. 2014. Došlo tedy ke sloučení Družstva MLÉKO CZ s družstvem VIAMILK CZ družstvo. Podrobnosti najdete zde..

19.07.2014

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

25.05.2014

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

20.05.2014

Dne 23. 6. 2014 se koná ČS VIAMILK CZ družstvo. Veškerou dokumentaci k projednávanému programu ČS najdete zde..

15.05.2014

Jsou zpřístupněny dokumenty k fúzi společností VIAMILK CZ družstvo a Družstvo MLÉKO CZ... Více informací zde..

15.05.2014

Na ČS konané dne 23. června 2014 v 11.00 hodin v DK Dukla Pardubice, Gorkého 2573 bude členům družstva předložen k odsouhlasení „Projekt vnitrostávní fúze sloučením“. Informace o „Projektu“ najdete zde...

16.03.2014

VIAMILK CZ družstvo pořádá tématický zájezd k Bodamskému jezeru v termínu 14. – 17. 6. 2014. Pozvánku najdete zde..

01.01.2014

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

11.12.2013

Dne 21. 11. 2013 jsme pořádali jsme seminář „Mléko 2013 – Ekonomika a kalkulace výroby mléka v chovu“ . Přednášky Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. A Ing. Jindřicha Kvapilíka, Dr.Sc. Více informací zde..

21.10.2013

Pokud při individuálních vzorcích nebudete mít na faktuře za vzorky mléka z Německa – Sächsischer Landeskontrollverband e. V. uvedeno bankovní spojení, proveďte platbu na níže uvedený bankovní účet: Raiffeisefbank Jablonec nad Nisou 1117520661/5500

Popř. můžete konzultovat v Německu s paní Benišovou tel. +493 720 687 183 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. (pozn. mluví česky).

21.10.2013

V průběhu měsíce září byly ve spolupráci s Ing. Pavlem Kopunczem odebrány na svozové lince kontrolní vzorky. Výsledky srovnání výsledků LRM dle jednotlivých laboratoří s komentářem Ing. Kopuncze najdete zde..

08.10.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

2.10.2013

VIAMILK CZ družstvo je uznanou Organizací producentů. Více informací o rozhodnutí SZIF zde..

2.10.2013

Byly vloženy aktualizované stanovy družstva. Více informací zde..

24.06.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

16.05.2013

Dne 23. 5. 2013 se koná ČS VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku, Plnou moc, Jednací a Volební řád najdete zde: Více informací zde..

16.05.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

31.03.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

11.3.2013

UPOZORNĚNÍ – VETERINÁRNÍ LÉČIVA MOHOU OBJEDNAVAT OD ČMSCH a. s. jen veterinární lékaři.

11.03.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

11.3.2013

Přihlášku na třídenní zájezd v období od 30. 5. 2013 do 1. 6. 2013 pro členy družstva a rodinné příslušníky do Tyrolska – střediska Zillertálských Alp naleznete zde..

20.02.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

17.2.2013

Připravujeme třídenní zájezd v období od 30. 5. 2013 do 1. 6. 2013 pro členy družstva a rodinné příslušníky do Tyrolska – střediska Zillertálských Alp. V krátké době obdržíte podrobnosti.

18.01.2013

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

17.1.2013

Dodavatelé mléka v krátké době obdrží nákupní lístky na mléko, formuláře Plné moci a aktuální označení svozného místa – mléčnice.

29.11.2012

Seminář „Trh s mlékem ve světě, Evropské unii a České republice a jeho perspektivy“. Jednotlivé přednášky ze semináře najdete zde:

13.11.2012

Byla vložena pozvánka na semínář "Trh s mlékem ve světě, Evropské unii a České republice a jeho perspektivy". Více informací zde..

9.11.2012

Emailem obdržíte cenovou nabídku na dodávky plynu a elektrické energie.

17.08.2012

Byly vloženy podmínky skladování léčiv u chovatele. Více informací zde..

10.07.2012

Byla vložena nová smlouva o součinnosti v obchodu s veterinárními léčivy.

Více informací zde..

25.07.2012

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

10.07.2012

Podrobné informace týkajících obchodu s veterinárními léčivy a přípravky Vám poskytne: MVDr. Věra Kejlová

Více informací zde..

10.07.2012

Smluvní dokumentaci týkající se obchodu s veterinárnímí léčivy najdete zde: Více informací o dvojdohodě zde..
Více informací o trojdohodě zde..

26.06.2012

Usnesením z členské schůze konané dne 24. 5. 2012 bylo odsouhlaseno rozdělení zisku ve výši 1 mil. Kč mezi členy.

Podrobnosti naleznete zde..

18.3.2012

Na email:

nakupnilistek (@) viamilkcz .cz

je možné zasílat v elektronické podobě Nákupní a Samplerové lístky. Více informací zde..

9.05.2012

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

9.05.2012

24. 05. 2012 od 11:00 se v DK Dukla Pardubice, Gorkého 2573 – Velký sál koná náhradní členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku naleznete zde..

18.04.2012

26. 04. 2012 od 11:00 se v DK Dukla Pardubice, Gorkého 2573 – Velký sál koná členská schůze VIAMILK CZ družstvo.

Pozvánku naleznete zde..

18.3.2012

Přidány Aktuality za měsíc Únor 2012 Více informací zde..

18.3.2012

Byl vložen aktualizovaný ceník veterinárních léčiv. Více informací zde..

8.2.2012

Přidány Aktuality za měsíc Leden 2012 Více informací zde..

26.1.2012

Na stránky byly umístěny Hodnoty parametrů nestandardního mléka a srážky – dle jednotlivých mlékáren. Najdete je zde : Více informací zde..

26.1.2011

Členům a dodavatelům mléky byl zaslán informativní dopis, jeho znění najdete zde: Více informací zde..

11.1.2012

Přidány Aktuality za měsíc Prosinec 2011 Více informací zde..

26.9.2011

Přidány Aktuality za měsíc listopad 2011 Více informací zde..

14.11.2011

Přidány Aktuality za měsíc Říjen 2011 Více informací zde..

26.10.2011

10. 11. 2011 od 11:00 se v DK Dukla Pardubice, Gorkého 2573 – Velký sál koná členská schůze VIAMILK CZ družstvo. Pozvánku naleznete zde..

11.10.2011

Přidány Aktuality za měsíc Září 2011 Více informací zde..

26.9.2011

Přidány Aktuality za měsíc srpen 2011 Více informací zde..

6.9.2011

Připravujeme prodej mobilních telefonů. Bližší informace naleznete zde...

5.9.2011

V sekci Obchod s mlékem byl přidán formulář pro vyhotovení speciálních vzorků mléka v laboratoři Lichtenwalde – určený pro dodavatele mlékárny Pragolaktos. Formulář naleznete zde...

23.8.2011

Zájemci z řad členů VIAMILK CZ družstvo, kteří mají zájem přistoupit pod RS s Telefonica O2 kontaktujte do 29. 8. 2011 Ing. Kamase.

Kontakt zde...

11.8.2011

Náhled dodatku ke kupní smlouvě na mléko platný od 1. 7. 2011 Více informací zde..

9.8.2011

Přidány Aktuality za měsíc červenec 2011 Více informací zde..

8.8.2011

Dne 26. 7. 2011 byly odebrány ve spolupráci s Ing. Kopunczem z ČMSCH bazenové vzorky mléka u 7 dodavatelů. Výsledky a hodnocení najdete v následujících přílohách. Více informací zde..

13.7.2011

V záložce Členské vztahy bylo umístěno platné znění Stanov VIAMILK CZ družstvo se změnami schválenými Členskou schůzí konané dne 23. 5. 2011. Platné Stanovy Více informací zde..

11.7.2011

Přidány Aktuality za měsíc červen 2011 Více informací zde..

13.6.2011

V záložce Členské vztahy bylo umístěno platné znění Stanov VIAMILK CZ družstvo se změnami schválenými Členskou schůzí konané dne 23. 5. 2011. Platné Stanovy naleznete zde..

11.7.2011

Přidány Aktuality za měsíc červen 2011 Více informací zde..

13.6.2011

Na zasedání představenstva dne 7. června 2011 proběhla volba předsedy představenstva. Předsedou představenstva byl zvolen Pavel Lhoták zmocněný zástupce POLABÍ Vysoká, a.s. Současné složení představenstva najdete zde Více informací zde..

9.6.2011

Přidány Aktuality za měsíc květen 2011 Více informací zde..

25.5.2011

V záložce Členské vztahy  byly umístěny výkazy VIAMILK CZ družstvo  za rok 2011  schválené Členskou schůzí konané dne  23. 5. 2011.    Výkazy najdete zde. 

25.5.2011

V současné době někteří dodavatelé mléka – producenti obdrželi dopis od mlékárny Pragolaktos a. s. , ve kterém Vás žádají o potvrzení, že mléko bylo vyprodukováno v ČR. Důvodem je vývoz mléka mimo EU, jedná se o požadavek Celní správy. Vzhledem k tomu, že VIAMILK CZ družstvo není producentem, nemohli jsme toto potvrzení vystavit hromadně. Prosíme Vás o vystavení tohoto Potvrzení a zaslání zpět na mlékárnu Pragolaktos a. s.

11.5.2011

Na stránky byl přidán kalkulátor jednotné ceny. Přístup k němu je popsaný v dopise, který jste obdrželi.

9.5.2011

Přidány Aktuality za měsíc duben 2011 Více informací zde..

4.5.2011

Dne

23. května 2011 od 11:00 h

se bude konat řádná členská schůze v Kulturním domě v Pardubicích. Představenstvo na základě schváleného usnesení z minulé členské schůze konané dne 11.11.2010 připravuje dovolbu členů představenstva. Pro kandidaturu na dovolbu člena představenstva je potřeba mít u právnických osob ZMOCNĚNÍ – PLNOU MOC k zastupování společnosti pro volbu do statutárních orgánů – představenstva VIAMILK CZ družstvo

2.5.2011

Dovolujeme si Vás upozornit, že v nejbližší době vyprší možnost uzavírání pojistných smluv na pojištění plodin na tento rok. V pozdějším termínu budou pojišťovny vyžadovat prohlídku porostů přijímaných do pojištění , nebo v případě, že dojde k prvním krupobitním škodám, nebudou toto riziko dále do pojištění přijímat.

Touto cestou si Vám dovolujeme nabídnout možnost vyhotovit nezávaznou nabídku pojištění od předních pojistitelů, kteří toto pojištění nabízejí.

Zároveň připomínáme, že i pro tento rok platí dotace na pojištění plodin až 50% ze zaplaceného pojistného.

13.4.2011

Probíhá aktualizace webu.

11.4.2011

Připomínáme možnost využití družstevní posklizňové linky pro úpravu rostlinných komodit za ceny o cca 30% nižší než konkureční sklady. V souvislosti s skladováním rostlinných komodit nabízíme možnost sjednání komoditního úvěru. Prosíme informujte ing. Havlíčka o Vašem případném zájmu. Více informací zde..

23.3.2011

Spuštěn nový web.